دفتر امور زنان و خانواده

انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلنا كم شعوباً و قبائل لتعارفواًان اكرمكم عندا...اتقي كم

تاكيد اسلام به صيانت از منزلت زن مسلمان و توجه نظام اسلامي به لزوم تمهيد عرصه ها و زمينه هاي حضور موثر زنان در فعاليت هاي مختلف تعليم و تريبت ،فرهنگ و هنر ،خانواده ،اقتصاد و مديريت كشور ،بيانگر ظرفيت هاي عظيم نهفته در جامعه ايران اسلامي است كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند.

نگاه ويژه انقلاب اسلامي به حضور گسترده زنان در جامعه و شرايطي كه به بركت الطاف الهي قدسيه حضرت امام خميني (ره) و انديشه هاي تابناك اين ابر مرد تاريخ معاصر به وجود آمد،امكان رشد شخصيت،شكوفايي استعدادها و بهره گيري از حقوق به رسميت شناخته شده زنان در جامعه را فراهم نموده و قانون اساسي نيز با ارائه تصويري روشن از جايگاه زن در اسلام و موظف نمودن دولت به ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت و احياي حقوق مادي و معنوي او،زمينه دفاع از حقوق زنان و رفع تبعيضات عليه آنان را مهيا نموده است.

اقتضاي جامعه توسعه يافته و يا در حال توسعه نيز توجه به منافع انساني است كه با بكارگيري نيروهاي موثر در مراكز سياستگزاري ،تصميم گيري،برنامه ريزي و اجرايي ،فرصت شكوفايي استعدادها و خلاقيت ها را فراهم مي نمايد تا در جرياني هماهنگ با نظام ارزشي حاكم ،امكان دستيابي مساوي براي نيروهاي مستعد فراهم شود و در نظامي شايسته سالار فرصت تعيين سرنوشت در عرصه هاي خرد و كلان حكومتي در اختيار متعهدان و توانمندان متخصص و كارساز قرارگيرد.

جامعه اسلامي ايران كه توسعه يافتگي را با توجه به ارزش هاي والاي انساني و توجه به كرامت انساني طراحي مي نمايد،توجه به بانوان را در راس برنامه ريزي خود قرارداده و در چالش هاي گوناگون به سازماندهي جامعه بانوان در عرصه هاي فرهنگي ،هنري ،ورزشي ،تخصصي و فني جامه عمل پوشانيده است كه حاصل اين سازماندهي فراهم شدن زمينه بصيرت و خودآگاهي هر چه بيشتر بانوان در دهه اول و دوم انقلاب و پس از آن است و بديهي است بهره مندي از اين ظرفيت ها در جهت دستيابي به توسعه پايدار نيازمند تعيين سياست ها و برنامه هاي كلان كشور است تا ضمن فراهم شدن امكانات براي شكوفايي خلاقيت ها و توانايي هايشان،محروميت ها ،ضعف ها و نارسايي هايي كه به پيكره جامعه زنان ايراني سايه انداخته است، شناسايي شده و با ارائه راه كارهاي منطقي و عرضه اين شناخت به منابع ديني و فرهنگي،افق هاي تازه اي به روي زن و حقوق او در جامعه گشوده شود.
در اين راستا ،تحولاتي كه به واسطه انقلاب شكوهمند اسلامي در كشور به وقوع پيوست،منجر به تغييراتي در امر نهادينه شدن مشاركت زنان گرديد؛تا بدانجا كه امروزه حضور زنان در اجتماع به لحاظ بهر ه مندي جامعه از توانمندي هاي آنان امري امري مسلم و پذيرفتني است و تحولات پرشتاب دنياي معاصر و تحولات اجتماعي رو به رشد نيز توجه به ايجاد تشكل ها و نهادهايي براي پيشبرد امور زنان و رفع مشكلات ايشان را ضروري نموده است.

اكنون در راستاي ضرورت حضور و مشارك حقيقي زنان در عرصه هاي مختلف فعاليت ها و نيز تسريع فرآيند توسعه و محقق شدن عدالت اجتماعي،دفتر امور مشاركت زنان و نهاد خانواده (در ادامه كار دفتر مشاركت امور زنان )،فعاليت خود را حول محورهاي ؛برنامه هاي بنيادين،تقويت ساختار،اصلاح نگرش ها و تقويت باورها،مطالعاتي و تحقيقاتي ،توانمند سازي،اطلاع رساني و فعاليت هاي خارج از حوزه وزارت برنامه ريزي نموده و با استعانت از خداوند متعال تلاش خواهد نمود تا ابزار و زمينه هايي را در جهت افزايش ميزان مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف ،به همراه شناخت دقيق از وضع موجود و ترسيم وضع مطلوب آنها،راه هاي عملي تقويت نقش مديريتي در خانه و جامعه ،شناخت مسائل و مشكلات در خانواده و محيط كار و همچنين افزايش سطح آگاهي ها و ارتقاي زنان،به عنوان بخش عظيمي از نيروي انساني فعال جامعه ،بكارگيرد.

ح.اب1529

انتهاي پيام***