خوب
77% (2008 رای)
متوسط
10% (273 رای)
ضعیف
13% (327 رای)
تمام آرا: 2608