خوب
77% (2357 رای)
متوسط
11% (325 رای)
ضعیف
13% (395 رای)
تمام آرا: 3077