اطلس جنگل‌ها

در راستاي شناسايي ظرفيت‌هاي محيطي و با هدف كمك به طرح‌هاي توسعه پايدار ملي، آمايش سرزميني و طرح‌هاي دفاعي با اتكاء و بهره‌گيري از فنون جديد طراحي نقشه، اطلاعات مكان مرجع، تصاوير ماهواره‌اي و اسناد توصيفي اطلس جنگل‌ها در قالب 400 صفحه ،230 صفحه اطلاعات توصيفي و 170 صفحه نقشه مصنوعي در مقياس‌هاي مورد نظر در قطع A3 مشتمل بر 4 بخش و 12  فصل تهيه گرديد.

مجموعه نرم‌افزاري تحديد حدود مرزها

امروزه بسياري از اختلافات و تنش‌هايي كه ميان يك كشور با كشورهاي همسايه‌اش رخ مي‌دهد؛ ناشي از عدم تعيين دقيق خطوط مرزي است، اين مجموعه نرم‌افزاري با دقت بسيار بالا در تحديد و تعيين خطوط مرزي كارآيي دارد و مي‌تواند با استفاده از تصاوير هوايي مناطق مرزي، اقدام به طراحي اندكس پروازي نموده و سپس با بهره‌گيري از شيوة جديد طراحي، نقاط كنترلي و عمليات زميني ژئودزي به روش استاتيك GPS و پردازش نقاط كنترل عكسي و مثلث‌بندي هوايي مختصات علايم مرزي را به صورت سه بعدي بر روي رايانه مشخص كرده تا عوامل ميداني به راحتي به نقاط و علايم مرزي مورد نظر با دقت سانتي‌متر دسترسي پيدا كنند.

سامانه دريافت تصاوير ماهواره هواشناسي دفاعي

نخستين سامانه دريافت تصاوير ماهوار‌ة هواشناسي دفاعي امكان دريافت و تجزيه و تحليل كليه اطلاعات عناصر آب و هوايي به صورت ساعتي، روزانه، هفتگي، ماهانه، و فصلي را براي نيروهاي مسلح جهت انجام مأموريت‌هاي محوله فراهم مي كند. بي ترديد اين سامانه در روزآمدسازي اطلاعات نيروهاي مسلح تاثير بسزايي دارد و نياز نيروهاي مسلح را در همه ابعاد اقليمي در حد مطلوب تأمين مي‌كند.

كتاب پايش كانون‌هاي گرد و غبار ورودي به ايران

سازمان جغرافيايي وزارت دفاع در راستاي شناخت و اهميت مؤلفه‌هاي جغرافيايي اعم از طبيعي، انساني ، اقتصادي و ... و تأثير آن‌ها در طرح‌هاي دفاعي ، امنيتي و انتظامي و پدافند غيرعامل ، طرح پژوهشي را تحت عنوان « پايش كانون‌هاي گرد و غبار ورودي به ايران با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي و داده‌هاي هواشناسي » با استفاده از خدمات اساتيد مجرب دانشگاه و نخبگان وظيفه اجرا نموده است .

پايگاه جامع رصد و مراقبت فضایی

در راستای تحقق امنیت بخشی به فضا و سامانه های فضایی کشورمان، می بایست بطور دائم اجرام فضایی به ویژه ماهواره های عبوری از فضای کشور را رصد کنیم.
اطلاعات منتج از سامانه های رصد فضایی نه تنها برای ماهواره های خودی، بلکه به مدیریت ترافیک مداری برای دیگر کشورهای صاحب دارایی های فضایی نیز مفید خواهد بود.
هم اکنون معاهدات بین المللی مختلفی جهت هماهنگی و تبادل داده های رصدی وجود دارد که با دست یابی کشور به این نوع سامانه، ما می توانیم با به اشتراک گذاشتن این نوع داده ها، در شبکه مربوط قرار گرفته و از اطلاعات رصدی به دست آمده در سایر نقاط دنیا نیز بهره مند شویم.

طرح ملی موقعیت یابی زمین پایه

موقعیت یابی  یکی از ارکان عملیات نظامی در ابعاد هوایی ، زمینی و دریایی محسوب می
شود .
موقعیت یاب ها در مواردی نظیر ،  حمل و نقل شهری ، جاده ای ، ریلی ، هوانوردی ، کشتی رانی ،فعالیت های عمرانی و نقشه برداری که در مجموع به بیش از 270مورد می رسد ، کاربری دارد .
در حال حاضر بیشترین سرویس های موقعیت یابی از طریق جی پی اس آمریکا و اندکی نیز
از طریق گلوناس روسیه ارائه می شود و در عین حال سایر کشورها نظیر اتحادیه اروپا، چین،
هند و ژاپن درصدد ایجاد سامانه های مستقل از جی پی اس به صورت جهانی یا منطقه ای
هستند.

نقشه‌برداري هوايي (فتوگرافي)

با بهره گيري از بخشهاي پرواز، عكسبرداري هوايي، تهيه و مثلث بندي، محاسبات و تبديل و استفاده از امكانات و تجهيزات متعدد دستگاه‌هاي تحليلي و ديجيتال، عكس هاي هوايي به نقشه در مقياس‌هاي مختلف تبديل مي شود و كليه دستگاه هاي فتوگرامتري از سيستم كلاسيك (آنالوگ) به سيستم تحليلي و ديجيتالي طراحي و تبديل مي شود. 

نقشه‌برداري دريايي ( هيدروگرافي )

با بهره‌گيري از شناورهاي نوين آبنگاري مجهز به اكوساندرهاي تك بيم و مولتي بيم ، سونار و سيستم‌هاي ماهواره‌اي GPS و DGPS و امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مناسب ، انواع نقشه‌هاي دريايي از جمله : نقشه‌هاي دريايي خطي و رقومي ، نقشه‌هاي در مقياس كوچك بين 25000/1 و 100000/1 براي ناوبري نقشه‌هاي در مقياس بزرگ به منظور لوله‌گذاري انتقال نفت ، آب ، كابل برق و مخابرات ، نقشه‌هاي مورد نياز جهت انجام طرحهاي عمراني و ايجاد اسكله‌ها و تعيين خط ترانزيت شناورها و ... تهيه مي‌شود . 

ايستگاه متحرك دريافت از ماهواره‌هاي سنجش از دور

اين ايستگاه ، نخستين ايستگاه ملي دريافت تصاوير ماهواره‌اي جمهوري اسلامي ايران است. ايستگاه متحرك دريافت از ماهواره‌هاي سنجش از راه دور به منظور دريافت اطلاعات از ماهواره هاي سنجش از دور كه در ارتفاع بين 800 تا 1200 كيلومتري زمين در باند فركانسي X قرار دارند ، طراحي و ساخته شده است. زمان استقرار و آماده بكارشدن اين ايستگاه دو ساعت بوده و داراي قابليت دريافت، مشاهده سريع ، ذخيره و توليد تصاوير مي‌باشد .