مسكن

در حوزه مسكن، با تشكيل صندوق تعاون و سرمايه‌گذاري مسكن، تسهيلات و وام خريد مسكن، واگذاري مسكن به روش‌هاي متنوعي همچون واگذاري 99 ساله، پروژه‌هاي نيمه تمام آزاد و .... ارائه مي‌شود . 

بيمه

در اين حوزه انواع خدمات بيمه‌اي در بخش‌هاي بيمه عمر و حوادث كاركنان و بازنشستگان نيروهاي‌مسلح، بيمه عمر و سرمايه‌گذاري و انواع بيمه‌هاي آتش‌سوزي، سيل و زلزله، خودرو، مهندسي، باربري و بيمه مسئوليت مدني ، بيمه مسئوليت حرفه‌اي ارائه مي‌شود . 

خدمات بازنشستگي

در اين حوزه، خدماتي همچون برقراري، پرداخت و ترميم حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري، وراثت، برقرار حقوق وظيفه و از كارافتادگي، برقراري مستمري بازماندگان متوفي ارائه مي‌شود.
در اين بخش همچنين كمك هزينه‌هاي عائله‌مندي، اولاد، ازدواج، كفن و دفن و بيماري به افراد تحت پوشش ارائه مي‌شود . 

بيمه سلامت و درمان

در اين حوزه، انواع خدمات بيمه‌اي به بيمه‌شدگان قطعي (سرپرست و عايله درجه يك)، بيمه‌شدگان غيرقطعي (اختياري) و بيمه درماني كاركنان وظيفه ارائه مي‌شود . 
همچنين صندوق بيمه مكمل درمان نيروهاي مسلح نيز در قالب طرح حكمت به منظور پوشش هزينه‌هاي مازاد درماني بر تعرفه‌هاي بيمه اوليه در ساتا تشكيل شده و مشغول ارائه خدمات به افراد تحت پوشش مي‌باشد. 

تأمين اجتماعي و خدمات درماني

مسئول بخش تأمين اجتماعي و خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) است . 
انجام امور درماني و بيمه مكمل درمان ، امور بازنشستگي ، وظيفه بيگري و مستمري بگيري ، ارائه خدمات بيمه‌اي اعم از بيمه عمر و حوادث و انواع بيمه‌هاي متداول در كشور ، پرداخت كمك هزينه‌هاي قانوني ، اعطاء انواع تسهيلات نظير وام و كمكهاي بلاعوض و خدمات رفاهي و ... در سطح آحاد كاركنان شاغل و بازنشستگان نيروهاي مسلح و خانواده‌هاي آنها ، از مهمترين رئوس مسئوليت‌ها و وظايف ساتا و مجموعه‌هاي وابسته به آن مي‌باشد .